Nieuwsbrief

Omgaan met alcohol & drugs vanuit het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding

Situering van de alcohol- & drugthematiek in het nieuwe decreet 

De invulling van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding roept heel wat vragen op. Het decreet bepaalt dat elke school een kwaliteitsvol en geïntegreerd beleid moet uitwerken rond leerlingenbegeleiding. Concreet valt dit uiteen in verschillende domeinen: onderwijsloopbaan van de leerling, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Preventie van alcohol- en druggebruik en het omgaan met mogelijks problematisch gebruik situeren zich op deze laatste twee domeinen. 

Dit decreet heeft onder meer als gevolg dat een gezondheidsbeleid vanaf 1 september 2018 verplicht wordt. Een thematische invulling van het gezondheidsbeleid voor alcohol en drugs ontwikkel je met het Drugbeleid op School. 
 

Hoe kan de concrete invulling van het decreet er voor u uitzien?

Een ander gevolg van het decreet is de nieuwe rolverdeling tussen scholen, CLB's en Pedagogische Begeleidingsdiensten. Om u te ondersteunen bij de invulling van het decreet, maakte het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol- en andere Drugs een update van haar Drugbeleid op School (DOS). Een DOS kan gaan over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en (problematisch) gamen. Met een DOS speelt je in op alle aspecten van genotsmiddelengebruik op school: je werkt beleidsmatig en anticipeert op middelenproblemen en de gevolgen ervan. Bovendien werkt de school door een DOS op een effectieve manier aan alcohol- en drugpreventie. 

In de update maakten we de nieuwe afbakening en rolverdeling tussen scholen, CLB's en PBD's concreet. Wie heeft welke rol, welke verantwoordelijkheid wanneer leerlingen (mogelijks) problematisch alcohol, cannabis, andere illegale drugs gebruiken? Dit lees je in de Gids voor een Drugbeleid op School. Dit werkt heel specifiek uitgewerkt in de pijler zorg en begeleiding. Bovendien werd stilgestaan bij de externe diensten waarop scholen een beroep kunnen doen voor dit thema. Heel concreet is dit VAD en haar partner: het CGG alcohol- en drugpreventiewerk.

Interesse? Neem dan gerust een kijkje op www.vad.be. De gids is gratis te downloaden of kan je bestellen voor 12 euro.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen