Nieuwsbrief

Over logo Dender

Missie & visie

Het bestuur en team van Logo Dender vzw  maakten in 2014 werk van een nieuw strategisch beleidsplan met een uitgeschreven missie & visie en welomschreven doelstellingen.

Samen inzetten op gezondheid

Wij geloven in het menselijke en maatschappelijke belang van gezondheid, en streven naar een wereld waarin iedereen vrij, bewust en onderbouwd gezonde keuzes kan en wil maken.
We streven ernaar om van onze regio op dit vlak een voorbeeldregio te maken en doen dit door samen te werken met onze lokale partners en intermediairen.

Inzetten op
Alles wat we doen is gericht op de gezondheid van de inwoners van ons werkingsgebied.
We doen dit door in te zetten op…
… de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het thema ‘gezondheid & milieu’.
… empowerment. We stellen onze partners/intermediairs in staat om in te zetten op de context waarbinnen gezonde burgers gezonde keuzes kunnen maken: de stad waar ze wonen, het bedrijf waar ze werken, de school waar ze leren…
… het versterken van gezonde keuzemogelijkheden door te informeren, sensibiliseren en dissemineren  inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
… het coördineren van en bemiddelen bij projecten.
… signaleren van noden aan relevante overheden.

Inzetten van
Onze doelen bereiken we door de inzet van…
… onze gedrevenheid. We dragen onze boodschap enthousiast en onvermoeibaar uit. Ons enthousiasme werkt aanstekelijk, overtuigend en inspirerend.
… onze vakkennis. We zijn experten in ons vak. We werken vanuit kennis van zaken, een constante interesse in bijleren en aantoonbaar effect van wat we doen.
… ons talent voor samenwerking, zowel binnen het eigen team als met onze vele uiteenlopende partners. We nemen het voortouw in het opbouwen en ondersteunen van, deelnemen aan en leiden van netwerken.”

                                                                  

Organisatie

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel.

 


In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau.Zeven thema’s vormen de kern van de werking:

 bevolkingsonderzoeken naar kanker

 geestelijke gezondheidsbevordering

 gezondheid en milieu

 tabak-, alcohol en drugpreventie

 valpreventie bij senioren

 verhogen van de vaccinatiegraad

 voeding en beweging

 

Logo Dender vzw biedt informatie aan op maat van volgende sectoren ...:

 bedrijven

 lokale besturen

 onderwijs en jeugd

 zorgsector

 kansengroepen
 

... in dit werkingsgebied:

Doe jij mee?

Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten? Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt? Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen? Wil je het valrisico van oudere mensen aanpakken? Lig je wakker van het hoge aantal zelfdodingen en de bedreigingen van het milieu voor onze gezondheid?

Ontdek onze dienstverlening of contacteer het Logo.


Meer weten over Logo Dender vzw? Lees onze voorstellingsbrochure.

Preventie en gezondheid in Vlaanderen: de spelers

   

Opdrachtgever: Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

Deskundigen: Partnerorganisaties

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. Ze ontwikkelen strategieën, methodieken en materialen en helpen de Logo’s bij het verspreiden, toepassen en evalueren daarvan.

Regionale verspreiders:  Logo’s

Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. In elk Logo-team – behalve in Brussel – zijn medisch            milieukundigen aan het werk. Zij voorkomen of beperken gezondheidsrisico’s als gevolg van het milieu.

Lees meer over de dienstverlening van het Logo

Uitvoerders: Organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo's met hen samen waar dit relevant is. 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen