Nieuwsbrief

← Vorige

Rookstopcursus in groep

Rookstop in groep

Sommige rokers stoppen zonder hulp of vragen advies aan hun huisarts of apotheker. Voor anderen werkt een groepscursus beter.

Een rookstopcursus in groep brengt 10 à 15 mensen samen die de sigaret vaarwel willen zeggen. Tijdens 8 bijeenkomsten werken ze naar hun rookstopdag toe. Een tabakoloog begeleidt hen daarbij. Het contact met lotgenoten zorgt voor een extra duwtje in de rug. Want stoppen met roken is voor sommigen eenvoudiger als ze samen met anderen de stap kunnen zetten. Professionele begeleiding en het contact met de groep zorgen voor bijkomende motivatie.

Voor wie?

Rokers die in groep willen stoppen

Wie kan een rookstopcursus in groep organiseren?

Lokale besturen, OCMW’s, CLB’s, scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties, bedrijven…

Praktisch

De rookstopcursus bestaat uit een vrijblijvende informatiesessie en een cursus van 8 bijeenkomsten, gespreid over 2 maanden:

  • Infosessie: een erkend tabakoloog licht de werking van de rookstopcursus toe. Geïnteresseerden beslissen nadien of ze deelnemen. Deze infosessie kan openstaan voor zowel rokers als niet-rokers, er wordt ook ingegaan op algemene zaken rond tabak en tabakspreventie. Dit kan de drempel verlagen voor rokers om deel te nemen. (Kostprijs: €120 voor een sessie van ongeveer 2 uur + verplaatsingskosten van de tabakoloog)
  • Groepscursus (8 sessies, betalend): tijdens de cursus werkt de groep aan de motivatie en de obstakels die de stoppers tegenkomen. De tabakoloog begeleidt de kandidaat-stoppers doorheen het proces, bereidt hen voor op de rookstopdag en traint hun vaardigheden om herval te voorkomen.
  • Diploma-uitreiking: wie de cursus succesvol afrondt, ontvangt een diploma. Dat reikt de tabakoloog uit op een feestelijke bijeenkomst of receptie.

Dankzij het financieringssysteem van de Vlaamse overheid betaalt de roker enkel een persoonlijke bijdrage. Iemand met recht op verhoogde tegemoetkoming of jongeren dan 21 jaar betaalt 3 euro per groepssessie. Zonder verhoogde tegemoetkoming is dit 6 euro per groepssessie. Rechtstreeks te betalen aan de tabakoloog. In deze folder vind je meer info over het financieringssysteem.

Jij zorgt voor een locatie waar de cursus door kan gaan.

Het Logo zet je op weg

Via het LOGO kan je beroep doen op een tabakoloog om de cursus te begeleiden. Je kan bij ons ook terecht voor promotiemateriaal en we helpen je bij het rekruteren van deelnemers.

 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen