Nieuwsbrief

← Vorige

Rookstopcursus in groep

Rookstop in groep

Sommige rokers stoppen zonder hulp of vragen advies aan hun huisarts of apotheker. Voor anderen werkt een groepscursus beter.

Een rookstopcursus in groep brengt 10 à 15 mensen samen die de sigaret vaarwel willen zeggen. Tijdens 8 bijeenkomsten werken ze naar hun rookstopdag toe. Een tabakoloog begeleidt hen daarbij. Het contact met lotgenoten zorgt voor een extra duwtje in de rug. Want stoppen met roken is voor sommigen eenvoudiger als ze samen met anderen de stap kunnen zetten. Professionele begeleiding en het contact met de groep zorgen voor bijkomende motivatie.

Voor wie?

Rokers die in groep willen stoppen

Wie kan een rookstopcursus in groep organiseren?

Lokale besturen, OCMW’s, CLB’s, scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties, bedrijven…

Praktisch

De rookstopcursus bestaat uit een vrijblijvende informatiesessie en een cursus van 8 bijeenkomsten, gespreid over 2 maanden:
  • infosessie: een erkend tabakoloog licht de werking van de rookstopcursus toe. Geïnteresseerden beslissen nadien of ze deelnemen.
  • groepscursus (8 sessies, betalend): tijdens de cursus werkt de groep aan de motivatie en de obstakels die de stoppers tegenkomen. De tabakoloog begeleidt de kandidaat-stoppers doorheen het proces, bereidt hen voor op de rookstopdag en traint hun vaardigheden om herval te voorkomen.
  • diploma-uitreiking: wie de cursus succesvol afrondt, ontvangt een diploma. Dat reikt de tabakoloog uit op een feestelijke bijeenkomst of receptie.
Sinds 1 januari 2017 voorziet de Vlaamse Overheid in de rechtstreekse vergoeding van tabakologen. Wanneer je beroep doet op een tabakoloog, betaal je zo enkel nog remgeld. Het precieze bedrag dat je betaalt, hangt af van een aantal voorwaarden (zie onder). Meer informatie over deze financiering vind je hier
  • recht op verhoogde tegemoetkoming of jonger dan 21 jaar --> €0,5/kwartier (voor individuele begeleiding is dit €1/kwartier)
  • geen recht op verhoogde tegemoetking --> €1/kwartier (voor individuele begeleiding is dit €7,5/kwartier)

Voor de infosessie wordt de tabakoloog betaald volgens de geldende tarieven voor lesgevers: €60/uur + verplaatsingkosten. 

Jij zorgt voor een locatie waar de infosessie en cursus door kan gaan. 
 

Het Logo zet je op weg

Via het Logo kan je een beroep doen op een tabakoloog om de cursus te begeleiden. Je kan bij ons ook terecht voor promotiemateriaal en we helpen je bij het rekruteren van deelnemers.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen