Nieuwsbrief

Secundair onderwijs | Aanbod Gezonde School

Kies hierboven rond welk thema je wilt werken en ontdek ons aanbod!    

Bekijk hier het aanbod rond voeding op school.

  

Leerlijn voeding

Materialen rond de voedingsdriehoek  

Oog voor Lekkers – groenten, fruit en/of melk op school

Lesmodule dranken en tussendoortjes  

Vormingsaanbod Gezonde Voeding

Schoolmaaltijdengids 

Checklist drankenaanbod in de secundaire school

Aanbevelingen aanbod gezonde dranken in het secundair onderwijs

Infographic aanbod gezonde dranken secundair onderwijs

Checklist tussendoortjes in de secundaire school

Infographic aanbod gezonde tussendoortjes secundair onderwijs

Infofiches

Informatiedossiers 

Bekijk hier het aanbod rond beweging op school.

 

Materialen rond de nieuwe bewegingsdriehoek

Sport beweegt je school!

Informatiedossier Beweegvriendelijke school

Informatiedossier over (te) lang stilzitten en voldoende bewegen

Bike@school

Bekijk hier het aanbod rond geestelijke gezondheid op school.

 

Nok Nok (12-16 jaar)  

Fit in je Hoofd (+16 jaar)

Vind - ik- leuk- box

Materialenkoffer

1-10 oktober = 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Gevoelsbuttons

4 voor 12 - Herken de 4 signalen die erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft

​​​

Geestig gezond op de planken – theateradviezen

Draaiboek Suïcidepreventie

Bekijk hier het aanbod rond gezondheid en milieu op school.

Air@School – een gezond binnenmilieu op school

Wees niet gek, doe de tekencheck! – Ontdek het educatief pakket en bestel een infomap voor de EHBO-koffer

Paraat voor de schoolstraat

Warme dagen. Zorg dragen

Veilig omgaan met kraantjeswater op school. – richtlijnen voor scholen

Bekijk hier het aanbod rond tabak, alcohol, drugs en gamen op school.

 

Leerlijn tabak, alcohol, gamen, cannabis en andere illegale drugs  

Drugbeleid op school (DOS) – leidraad voor een drugbeleid

Smartstop - rookstopprogramma voor jongeren van 14 tot 20 jaar

Bullshit Free Generation 

Smoky Goose Game – ganzenbordspel over roken

Friends & fun! (VAD) - educatief pakket rond uitgaan en middelenmisbruik

Maat in de shit (VAD) – lespakket rond cannabis

PLAY - lespakket over gamen

Alcohol en cannabis … zonder boe of bah (VAD)  - lespakket voor BuSO 

Rock Zero (VAD) – een spelmethodiek rond alcohol

Crush (VAD) – spelpakket over relaties, alcohol en cannabis

You Bet! (VAD) – educatief pakket over gokken

Materialen rookstop – o.a. visueel bord, rookrobot, CO-meter

VAD Leerlingenbevraging: leer de leefwereld van jouw leerlingen kennen en hoe je het alcohol- en drugbeleid en leerplannen hierop kan afstemmen.

Bij een deelname ontvang je als school een persoonlijk rapport en word je uitgenodigd voor de gratis workshop “Aan de slag met de VAD-leerlingenbevraging”.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen