Nieuwsbrief

CO-meter
CO-meter (Test)
Een ademtest met de CO-meter toont hoeveel koolmonoxide (CO) er in je uitgeademde lucht zit. En dat is een indicatie voor de hoeveelheid CO in je bloed. Je blaast door een wegwerpmondstuk in de monitor
DiZzy (Educatief materiaal)
DiZzy is een lespakket over drugs voor jongeren van het laatste jaar basisonderwijs.
De cd-rom ‘Healthy @school: roken, een teer onderwerp’ helpt je school bij het werken aan tabakspreventie.
Affiche die de campagne ‘In iedere roker zit een stopper’ onder de aandacht brengt
 
‘Kinderen kopiëren’ is een brochure met tips over hoe je een zinvol gesprek over roken voert met kinderen.
 
Leerlijn
De leerlijn ondersteunt je schoolteam bij het preventief werken aan alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs.
 
Motivatietest
De motivatietest doet je op basis van drie eenvoudige vragen nadenken over je motivatie om te stoppen met roken
Roken of niet? (Presentatie)
Met de PowerPointpresentatie ‘Roken of niet?’ informeer je je leerlingen in een lesuur over de gezondheidsrisico’s van roken.
 
Rookrobot (Proef)
Met de rookrobot toon je, zonder zelf te moeten roken, het teergehalte van sigaretten aan
Met het ‘Smokey Goose Game’ leren jongeren spelenderwijs meer over roken
‘The insider’ is een film over de tabaksindustrie en over roken.
De visual display toont welke chemische stoffen in tabaksrook zitten
Tent
Campagnetent om rookstop onder de aandacht te brengen op evenementen, beurzen, in scholen, tijdens opendeurdagen, markten, festivals...
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Actiebalie om rookstop in de kijker te zetten tijdens een evenement, beurs, infodag...

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen