Nieuwsbrief

← Vorige

Friends & fun!

Friends & fun! is ontwikkeld voor jongeren van 15 tot 18+ die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken. De methodiek vertrekt vanuit het thema uitgaan, sociale relaties, zorg dragen voor elkaar en dit alles in relatie tot middelengebruik. Je gaat aan de slag met actieve en interactieve werkvormen en besteedt hierbij aandacht aan het beperken van de risico's van gebruik. De algemene boodschap blijft ook 'je gebruikt beter niet'.

Voor wie?

Jongeren van 15 tot 18+, in het BSO en DBSO, in groepjes van minimum 4 tot maximum 20 jongeren.

Praktisch

Met Friends & fun! kan je jongeren informeren en sensibiliseren over:

  • Het gebruik van alcohol en andere drugs en risicovolle gebruikspatronen.
  • Het inschatten van en omgaan met risicovolle situaties.
  • Het belang van zorg dragen voor elkaar tijdens het uitgaan.

Het pakket bestaat uit vijf sessies, drie sessies zijn essentieel om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. De materialen bestaan uit een handleiding met achtergrondinfo en materiaal voor de begeleider aslook een PowerPointpresentatie. Je kan de materialen gratis downloaden of voor €10 bestellen via de website van de VAD. Gratis uitlenen bij het Logo kan ook.

Extra info: evelien.muylaert@logodender.be

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen