Nieuwsbrief

← Vorige

Stappenplan uitnodiging bevolkingsonderzoek voor huisartsen

Als huisarts geniet u het volste vertrouwen van uw patiënt. Wat u zegt, telt!

Daarom vragen we graag uw medewerking om de deelname aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verhogen. Waarom? Een proefproject van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) toonde aan dat er aanzienlijk meer vrouwen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker als ze hiervoor ook door hun huisarts worden uitgenodigd. De vrouwen ontvingen bij de algemene uitnodiging van het bevolkingsonderzoek een persoonlijke brief van hun huisarts. 

Hoe gaat u best te werk?

Wie willen we bereiken?

Vrouwen die de laatste 4 jaar niet deelnamen aan het bevolkingsonderzoek of nooit eerder een screeningsmammografie hebben laten uitvoeren.

Wat moet u doen zodat ook uw patiënten uw brief ontvangen samen met de algemene uitnodiging?

1. U stelt een excel-lijst van de vrouwelijke GMD-patiënten van 50 tot en met 69 jaar op:

               Deze lijst bevat de volgende kolommen:

               a.            Naam

               b.            Voornaam

               c.            Geboortedatum

               d.            Straat en huisnummer

               e.            Postcode en woonplaats

               f.             Rijksregisternummer indien geregistreerd.

2. U verstuurt de lijsten via eHealth naar Eliane Kellen, eliane.kellen@uzleuven.be.

3. Het CvKO voegt aan uw lijst de datum van de laatste screening toe en selecteert de vrouwen die dus daadwerkelijk in aanmerking komen voor een uitnodiging.

4. U ontvangt van het CvKO de aangevulde lijst terug met een voorbeeldbrief: De modelbrief kan u, indien gewenst, aanpassen of aanvullen met het logo van uw praktijk om de herkenbaarheid te verhogen. We adviseren om de teruggestuurde adressenlijst van het CvKO nog eens te controleren. Het kan zijn dat er patiënten op de lijst staan waarvan u vindt dat zij momenteel niet in aanmerking komen voor screening omwille van bepaalde familiale of andere omstandigheden. Deze  patiënten verwijdert u uit de lijst. De exclusieredenen mogen niet per persoon doorgegeven worden omwille van de wet op de privacy, wel graag op geaggregeerd niveau (vb. 5 omwille van dementie, 1 omwille van longkanker).

5. U stuurt de definitieve lijst én de brief terug naar eliane.kellen@uzleuven.be.

6. Het CvKO stuurt de door u geselecteerde adressen een algemene uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, samen met de door u ondertekende brief.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Logo Dender vzw via evelien.muylaert@logodender.be of bel 053/41 75 58.

Download het stappenplan

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen